Swim England Diving NAG Championships 2019

Girls Group D Platform -- 30th June 2019

Chloé Strutt, City of Sheffield Diving Club, 2008

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 5 1.5 4 5 5 15½ 23.25 23.25
2 201 B 5 1.6 5 5 5 5 15 24.00 47.25
3 301 C 5 1.6 7 6 6 19 30.40 77.65
4 103 B 5 1.7 5 4 13½ 22.95 100.60
5 612 B 5 1.7 6 6 6 18 30.60 131.20
Rank7