Nevskaya Volna 2012

Boys C Platform -- 3rd November 2012

Ivan Suvorov, Toliatti, 0

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 103 B 7.5 1.6 5 5 5 14½ 23.20 23.20
2 403 C 7.5 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 23.20
3 201 B 7.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 23.20
4 612 B 7.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 23.20
5 105 B 5 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 23.20
6 405 C 7.5 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 23.20
7 301 C 7.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 23.20
(Withdrew)Rank5