Nevskaya Volna 2012

Girls B Platform -- 1st November 2012

Anastasia Korableva, Nevskaya Volna, 1998

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 101 B 7.5 1.5 6 6 7 7 6 19 28.50 28.50
2 201 B 7.5 1.8 7 6 6 6 6 18½ 33.30 61.80
3 301 B 7.5 1.9 7 7 7 7 8 8 21½ 40.85 102.65
4 403 B 5 2.4 6 6 6 6 18½ 44.40 147.05
5 5132 D 5 2.2 6 6 6 19 41.80 188.85
6 105 B 5 2.6 3 3 2 2 19.50 208.35
7 405 C 7.5 2.7 5 5 4 14½ 39.15 247.50
Rank5