Nevskaya Volna 2012

Girls B Platform -- 1st November 2012

Olga Bykovskaia, Nevskaya Volna, 1997

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 103 B 10 1.6 7 7 7 7 6 21 33.60 33.60
2 403 B 10 2.0 7 7 6 7 20½ 41.00 74.60
3 301 C 10 1.8 7 7 7 21 37.80 112.40
4 5132 D 10 2.1 5 6 5 5 5 15½ 32.55 144.95
5 105 B 7.5 2.4 6 6 6 7 6 18½ 44.40 189.35
6 405 C 7.5 2.7 6 5 17 45.90 235.25
7 205 C 7.5 2.8 6 6 6 6 17½ 49.00 284.25
Rank2