G-Star Diving Championships 2011

B Girls 1m, Preliminary -- 23rd April 2011

Bethany Lambert, City of Leeds Diving Club, 1996

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 6 7 6 7 19½ 29.25 29.25
2 103 B 1 1.7 6 6 19 32.30 61.55
3 201 B 1 1.6 7 7 20 32.00 93.55
4 5132 D 1 2.2 6 19 41.80 135.35
5 403 C 1 2.2 6 5 5 6 6 17 37.40 172.75
6 104 B 1 2.3 4 5 5 4 14 32.20 204.95
7 203 C 1 2.0 4 4 11½ 23.00 227.95
Rank9