G-Star Diving Championships 2011

B Girls 1m, Preliminary -- 23rd April 2011

Lydia Worsnop, City of Leeds Diving Club, 1997

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 6 6 19 28.50 28.50
2 103 B 1 1.7 6 5 6 17 28.90 57.40
3 301 B 1 1.7 5 5 5 5 6 15 25.50 82.90
4 5231 D 1 2.1 5 5 6 5 15½ 32.55 115.45
5 203 C 1 2.0 5 4 5 14 28.00 143.45
6 403 C 1 2.2 7 7 6 20 44.00 187.45
7 104 B 1 2.3 6 16½ 37.95 225.40
Rank11